Blogit

Esimies ja tiimi
Esimiestyö ja luottamuksen rakentaminen
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Tiia Arjanne

Jokaisen esimiehen tehtävänä on luottamuksen rakentaminen suhteessa ympäristöönsä. Luottamus on kaiken vuorovaikutuksen oleellisin tekijä. Ilman sitä hyvää vuorovaikutusta ei synny. Luottamuksen rakentaminen ei ole intuitiivinen tai luulon varassa tapahtuva vuorovaikutuksen laatu, vaan se perustuu tietoon siitä, mitkä ovat luottamuksen perustekijät käyttäytymisessä.

Avoimuus

Kaiken vuorovaikutuksen tulisi perustua avoimeen kommunikaatioon. Mitä vähemmän ”salaisuuksia” esimiehellä on tai mitä vähemmän niitä on alaisella, sitä parempi suhde syntyy. Avoimuus tarkoittaa myös kaiken oleellisen tiedon jakamista esimerkiksi päätöksenteon pohjaksi. ”Kerron kaiken, minkä asiasta tiedän” on hyvä asenne keskusteluissa. Kommunikaation tulisi olla kuin virta, joka saa kulkea vapaasti.

Suoruus

Asioista tulisi käyttää niiden oikeita nimiä. Keskustelukumppania hyödyttää tietää suoraan ja peittelemättömästi tieto, jota hän on kysymässä. Oli tilanne kuinka paha tahansa, jokainen haluaa tietää tilanteen juuri sellaisena kuin se on. Suora viestintä kertoo rehellisyydestä, mikä on ensisijaisen tärkeää esimiehen viestinnässä.

Uskottavuus

Uskottavuudessa on kyse ensisijaisesti lupausten pitämisestä. Jos jotakin on luvannut, se pitää myös täyttää. Tyhjät puheet ja lupaukset syövät uskottavuutta rajusti. Ei tarvita kuin yksi täyttymätön lupaus, ja uskottavuus on mennyttä. Sen uudelleenrakentaminen on pitkäaikainen prosessi. Pidä siis kiinni lupaamastasi, myös aikatauluista ja määräajoista. Älä lupaa liikoja innostuksen vallassa, vaan harkitse lupauksiasi tarkkaan ennalta.

Hyväksyntä

On tärkeää hyväksyä ihmiset sellaisina, kuin he ovat. Ihmiset ovat erilaisia, ja se asettaa ymmärtämis- ja hyväksymisvaatimuksia esimiehelle. Vaatii hyvää ihmissuhdesilmää ymmärtää erilaisuutta; ihmisillä on käyttäytymismalleja, tunteita ja ajatuksia, arvoja ja tarpeita, jotka voivat olla aivan erilaisia kuin itsellä. Herkin antennein esimies voi kuitenkin saavuttaa syvänkin ymmärryksen alaisiinsa, jolloin yhteispeli paranee.

Jokaisen esimiehen, joka tuskailee yhteistyötä alaisten tai ylempien kanssa, kannattaa kartoittaa oma luottamuksen rakentamisen kykynsä. Nämä neljä luottamuksen perustekijää ovat hyvä ohjenuora luottamuksen arvioinnille. Perustekijät ovat tarkoin tutkittuja. Niiden analysointi omassa käyttäytymisessä on avaintekijä onnistuneeseen luottamuksen rakentamiseen.

Peili-käyttäytymisprofiili toimii apuna vuorovaikutustaitojen kehittämisessä

Tiia Arjanne

Psykologinen asiantuntija, Peili Consulting Oy

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.