Koulutukset

Ihmishahmot eri suuntiin

Jännitteiden hallinta ja konfliktien ratkaisu -moduuli

Syventävä koulutus sertifioituneille Peili-käyttäytymisprofiilivalmentajille

Sekä yksilön, työyhteisön että organisaation sisäiset jännitteet ja konfliktit saattavat tuottaa samantyyppistä käyttäytymistä, mutta niiden välillä on selvä ero.

Jännitteitä on olemassa koko ajan, ne ovat erilaisten tarpeiden vastakkainasetteluja. Niihin on latautunut energiaa ja ne toimivat eteenpäin vievänä voimana, mutta toisaalta jännitteiden väliseen ristivetoon jumittuminen aiheuttaa stressiä, priorisoinnin vaikeutta ja laskee kohtaamiskykyä. Jännitteitä ei voi poistaa, vaan ratkaisu on niiden tunnistamisessa ja hallinnassa. Rytmityksen avulla vastakkaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi vuorotellen ja jännitteestä aiheutunut riittämättömyyden tunne muuntuu palkitsevaksi kokemukseksi riittävyydestä.

Konfliktien taustalla sitä vastoin on yleensä resurssipula, asemaristiriita tai asioiden tärkeysjärjestystä koskevat näkemyserot. ABC-malli on työkalu, jonka avulla konfliktia voidaan tarkastella konfliktin tyypin, siihen liittyvien asenteiden ja konfliktin osapuolten käyttäytymisen perusteella. ABC-malli auttaa myös hahmottamaan konfliktin tiedostamatonta tasoa ja piiloagendaa. Riippuen siitä, mitkä tekijät konfliktissa painottuvat, kannattaa ratkaisua etsiä ensisijaisesti joko rationaalisista perusteluista, osapuolten välisestä ”aselevosta” ja turvallisuuden tunteen luomisesta tai jopa terapeuttisesta lähestymistavasta.

Tämä moduuli liittyy kohtaamiskykypalautteeseen ja kohtaamiskykyä kuormittavien tekijöiden tunnistamiseen, hallintaan ja ratkaisemiseen.

Kouluttaja: Carola Lindholm-Gerlin, neurojohtamisen asiantuntija

Paikka: Quartetto Business Park, Linnoitustie 4 A, Espoo (Leppävaara)

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan koronavirustilanteen vuoksi etäyhteyden kautta

Aika: klo 9.00-15.00 

Hinta: 250 € + alv.

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.

Hyväksymällä ehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaehtomme.