Esimiehen vuorovaikutustaidot

Esimiehen vuorovaikutustaidot – katso Peiliin ja haasta itsesi!

Esimies, voit pistää paremmaksi selvittämällä, oletko oikeasti hyvä hommassasi. Alaisilta kerätty palaute antaa todellista tietoa tilanteesta ja auttaa tunnistamaan kehittymismahdollisuuksia.

Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat merkittävästi työn tuloksellisuuteen, työntekijöiden sitoutumiseen ja motivoitumiseen, työpaikan ilmapiiriin ja yhteistyön tasoon. Useiden selvitysten mukaan taas suurin yksittäinen irtisanoutumisten syy ovat vuorovaikutusongelmat esimiehen kanssa.

Esimiehen pesti on vaativa, sillä erityyppiset ihmiset arvostavat eri asioita ja tarvitsevat erilaista johtamista. Esimiehen vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja harjaannuttaminen ovat oikea väylä vastata näihin tarpeisiin. Osaavalla esimiehellä onkin ymmärrys siitä

  • Kuinka saada erilaiset työntekijät kukoistamaan
  • Miten rakentaa luottamusta ja hyvinvointia työyhteisöön
  • Missä tarvitaan toisentyyppisiä ihmisiä täydentämään omaa toimintatapaa

Esimiehen vuorovaikutustaidot lähtevät itsetuntemuksesta

Esimiehen vuorovaikutustaitojen kehittymisen lähtökohta on itsetuntemus. Voit piirtää kehittymispolun kartalle vasta, kun tiedät, missä oikeasti olet. Peili-käyttäytymisprofiilin avulla toteutettava kartoitus kertoo lähtötilanteen ja kulkusuunnan.

Menetelmä mittaa vuorovaikutuksessa näkyvää toimintatapaasi. Tulos perustuu omaan arvioosi sekä vähintään viiden alaisen arvioon. Peili-raportti sisältää palautteen käyttäytymistyylistäsi, kyvystäsi kohdata erityyppisiä ihmisiä ja tilanteita sekä tavastasi rakentaa luottamusta vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteissa.

Tulokset käsitellään aina valmennuksessa, jossa saat käytännönläheistä tietoa, miten toimia erityyppisten ihmisten kanssa. Samalla oma kykysi kohdata erityyppisiä ihmisiä laajenee entisestään ja löydät itsestäsi kenties piilossa ollutta uutta potentiaalia.

Peili-valmennuksen hyötyjä esimiehelle

  • Tunnistat erilaiset käyttäytymistyylit
  • Saat valmiuksia kohdata erityyppisiä ihmisiä onnistuneesti
  • Tiedät, kuinka saat alaistesi vahvuudet esille
  • Osaat rakentaa tasapainoisen tiimin tai työyhteisön
  • Tiedät, mistä elementeistä luottamus syntyy ja miten edistää sitä
  • Osaat antaa palautetta erityyppisille ihmisille
  • Johdat entistä paremmin itseäsi

Uusilla taidoilla varustettuna työyhteisö on treenisalisi, jossa pääset vahvistamaan vuorovaikutustaitojasi jatkuvasti. Välillä kehittyminen vaatii myös hikeä, toistoja ja joskus kyyneleitäkin, mutta koskaan ei pidä luovuttaa. Se, että saa parhaan esiin itsestään ja muista, palkitsee lopulta.

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.