Artikkelit

Esimiestyö ja henkilöstön viihtyvyys kehittämiskohteina
Henkilöstöpäällikkö Tuula Lyytikäinen esimiestyön ytimessä
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Niina Reina

Tuula Lyytikäinen on työuransa aikana toiminut 24-vuotiaasta lähtien esimiehenä lukuun ottamatta noin puolentoista vuoden pestiä Jollas Instituutin kouluttajana. Ennen esimiesuraa hän siivosi kaksi kesää kerrostaloja ja oli 2 kuukautta ravintolassa kesätöissä. Sitten hän sukelsi esimiestyön moninaiseen maailmaan matkailu- ja ravintola-alalle, maihin ja merille. Hänen oman työryhmänsä koko on vaihdellut vuosien varrella 2–230 alaisen välillä. Tätä nykyä Tuula Lyytikäinen toimii Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstöpäällikkönä.

Voimallisen energiansa ja innostuksensa työhön Tuula Lyytikäinen kertoo olevan luonnevika. Työnilo tulee onnistumisesta, ihmisistä ja halusta auttaa. Tekniseen työhön hän ei ole koskaan tuntenut vetoa, sillä ihmiset ovat se juttu hänelle.

Innostus ja osaaminen ovat kantaneet komeasti, sillä vuonna 2018 Osuuskauppa Suur-Savo ansaitsi Corporate Spiritin myöntämän Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen sijoittumalla tutkimuksessa toiseksi. Aiempina vuosina Osuuskauppa Suur-Savo on sijoittunut kahdeksanneksi ja neljänneksi.

Esimiestyö on avain työtyytyväisyyteen

Työntekijöiden innostuneisuus ja tyytyväisyys työhön ovat organisaatiolle merkittäviä kilpailuvaltteja ja voimavaroja, jotka eivät verso tyhjästä. Osuuskauppa Suur-Savossa työtyytyväisyys on ollut strateginen painopiste, arvo ja tavoite aina ylintä johtoa myöten jo kymmenien vuosien ajan.

Tuula Lyytikäinen painottaa, että työyhteisöissä kokonaisuus lähtee esimiestyön kehittämisestä. Sillä jos esimiestyötä ei ole, ei työyhteisössä hyvä heilu. Kyse on pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, maratonista pikamatkan sijaan.

Hän pitää tärkeänä myös sitä, että esimiestyössä ovat oikeat ihmiset, joilla on positiivien asenne ja tahto sekä taito johtaa tiimiään edestä käsin. Esimiehen motivaation kannalta omasta jaksamisesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

– Esimiehen tulee toimia kuin lentokoneen erikoistilanteissa: ensin laitetaan happinaamari itselle, jotta pystyy auttamaan muita, Lyytikäinen toteaa.

Erinomainen esimies loistaa valoa

Vastauksena kysymykseen, millainen on hyvä esimies, Tuula Lyytikäinen siteeraa Arto Hiltusen Johtamisen taito -kirjasta löytyvää viittä E:tä.

– Hyvän esimiehen olennaisia ominaisuuksia ovat energisyys, ennustettavuus, eettisyys, empatia ja elastisuus. Esimiehen tulee olla liekeissä ja antaa energiaa myös alaisilleen. Esimiehellä pitää olla taito ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutuksen tulee olla reilua, rehellistä ja ennustettavaa. Jos työntekijän tarvitsee katsoa, millä tuulella pomo tänään näyttää olevan, eivät asiat ole kunnossa. Paikallaan on myös sutjakkuus, joustamisen taito, sillä aina ei voi olla oikeassa, sanoo Lyytikäinen.

Tuula Lyytikäisellä on myös selkeä näkemys siitä, mikä erottaa erinomaisen esimiehen hyvästä esimiehestä.

– Erinomainen esimies saa työryhmänsä loistamaan. Esimiehestä lähtevä valo ja energia kulkevat hänen mukanaan, vaikka hän siirtyy työnkierrossa pestistä toiseen. Osa ominaisuuksista on geeniperimää, osa opittua. Oma asenne, energisyys ja ihmisten johtamisen taito ratkaisevat. Erinomaisuudesta kertoo myös se, kuinka laaja-alaisesti ihminen ottaa esimiespestin haltuunsa, sekä ihmiset että luvut, määrittelee Tuula Lyytikäinen.

Esimiesten kasvutarinoita Osuuskauppa Suur-Savossa

Osuuskauppa Suur-Savon esimiesten taustalla on erilaisia polkuja ja tarinoita. Esimiespestejä löytyy monelta toimialalta kuten marketeista, matkailu- ja ravitsemuspalveluiden puolelta sekä ABC-huoltamoilta. Löytyypä Mikkelistä Suur-Savon oma leipomokin.

S-ryhmällä on omia koulutusohjelmia, joiden kautta syntyy luonnollisia polkuja esimiestehtäviin. Esimerkiksi S-trainee ja S-päällikkö -koulutusohjelmien osallistujat kiertävät useissa toimipaikoissa oppimassa eri asioita tähtäimenään ravintola- tai marketpäällikön paikka. Usein tie esimieheksi käy myös toimialan vaihdon kautta. Henkilö siirtyy esimerkiksi ABC-toimialalta ravintolapäälliköksi.

Osuuskauppa Suur-Savo on pidetty työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun ja kehittymiseen. Monen työntekijän ura onkin alkanut kesätöistä osuuskaupan leivissä. Sitten on opiskeltu ja tehty lisää kesätöitä, minkä jälkeen henkilö on esimerkiksi jatkanut vakituisena myyjänä. Tästä työstä osa etenee ensin niin sanotuksi kakkoseksi, sitten päälliköksi ja lopulta jopa johtotasolle saakka. Suur-Savon nykyinen toimitusjohtaja Heikki Hämäläinenkin on aloittanut uransa alun perin kyseisen osuuskaupan kaupallisessa kenttäkoulutuksessa vuonna 1990.

Erityisesti mieleen painuneista kasvutarinoista Tuula Lyytikäinen mainitsee kaksi esimerkkiä.

– Satu Nieminen aloitti uransa ravintolatyöstä, josta hän jatkoi ABC:n kautta marketvastaavaksi. Sen jälkeen hän eteni Hirvensalmen S-marketin päälliköksi, seuraavaksi aluepäälliköksi ja sitten ryhmäpäälliköksi eli yhteensä 16 S-marketin esimieheksi. Sadulle on ominaista tarmokkuus, organisointikyky ja halu saada asioista maaliin. Hän on realisti mutta näkee myös mahdollisuuksia. Sadulla ei ole niitä savolaisia eli aloittamatta vaille valmiita projekteja, kuvailee Lyytikäinen.

Toisena esimerkkinä oivallisesta kasvutarinasta Tuula Lyytikäinen haluaa nostaa esille S-marketpäällikkö Tuomo Rasimuksen, joka on aloittanut uransa Osuuskauppa Suur-Savossa Salen kesätyöntekijänä.

– Tuomo on lämminsydäminen ihminen, jonka sydän sykkii auttamistyölle. Hänet on palkittu esimieskokouksessakin esimerkillisestä esimiestyöstä työkykyjohtamisen saralla. Tuomo toimii ihmistä kannattaen ja ratkaisuja etsien, kertoo Lyytikäinen.

Tuula Lyytikäinen iloitsee siitä, että hänen ”tallistaan” on vuosien varrella noussut henkilöitä esimiesasemaan hänen kollegoikseen. Lyytikäisen toiveena onkin, että hänen esimiehenään toimisi jonakin päivänä oma kasvatti.

Peili-käyttäytymisprofiili ja onnistunut esimiestyö

Esimiesten työssään tarvitsema tuki ja oppi vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkä työkokemus esimiehellä on takanaan. Tuula Lyytikäinen kertoo, että uudet esimiehet tarvitsevat työnsä tueksi ennen kaikkea tietoa esimiestyön perusteista, pelisäännöistä, työkykyjohtamisen malleista ja oman talon toimintavoista.

Konkaripuolella taas tärkeintä on usein esimiehen kuunteleminen ja sparraaminen. Aina omalta esimieheltä ei ehkä saa apua, ja on hienoa, jos esimiehellä ei ole kynnystä ottaa tarvittaessa yhteyttä henkilöstöpäällikköön. Lyytikäinen iloitsee esimiesten kanssa käymistään monista hyvistä keskusteluista ja siitä, että Osuuskauppa Suur-Savossa yhteistyö esimiesten kanssa pelaa.

Peili-käyttäytymisprofiilia Tuula Lyytikäinen pitää loistavana esimiestyön kehittämisen työkaluna, koska siinä lähtökohtana on ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus.

– Niin esimiehet kuin alaisetkin ovat ihmisiä. Teen usein työyhteisöissä harjoituksen, jossa listataan hyvän esimiehen ominaisuuksia ja hyvän työkaverin ominaisuuksia. Kerta toisensa jälkeen huomataan, että eihän näissä listoissa juuri ole eroa! Peili-palautteen antaman ymmärryksen myötä rakentuu keskinäinen luottamus, arvostus ja kyky kohdata erityyppisiä ihmisiä, toteaa Lyytikäinen

Peili-käyttäytymisprofiili esimiestyön apuna Osuuskauppa Suur-Savossa

Osuuskauppa Suur-Savossa Peili-käyttäytymisprofiilia on käytetty esimiestyön kehittämisen osana suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Kaikki esimiehet, yhteensä noin 80 henkilöä, osallistuivat vuoden 2016 aikana ryhmävalmennuksiin, joissa he tutustuivat Peili-profiiliin henkilökohtaisten tulosten kautta. Peili-käyttäytymisprofiilissa tulokset perustuvat itsearvioon ja vähintään viiden muun henkilön antamiin arvioihin. Valmennustyökalu sisältää laajimmillaan kolme palauteosiota eli käyttäytymistyyli-, kohtaamiskyky- ja luottamuspalautteen. Työkalu antaakin arvokasta tietoa yhteistyön onnistumisesta ja siitä, kuinka ihmiset kokevat oman ja muiden henkilöiden toiminnan. Näin saadaan yhteinen kieli ja viitekehys vuorovaikutuksen ilmiöille.

Valmennusten jälkeen jokainen esimies esitteli saamansa tulokset oman työyhteisönsä henkilöstöpalaverissa. Tuula Lyytikäinen oli mukana näissä palavereissa kertomassa lyhyesti alkuun Peilin viitekehyksestä. Sen jälkeen esimies kertoi saamastaan palautteesta omalla tyylillään. Tuula muistelee lämmöllä erästäkin palaveria.

– Huidoin itse vauhdikkaasti ja tyylilleni ominaisesti Aarikan sormuksen palasiksi johdattaessani osallistujia Peili-profiilin maailmaan. Kun esimiehen vuoro tuli, hän totesi tähän tapaan: ”Niin, kuten huomaatte, olen hyvin erilainen kuin Tuula. Se ei minun käyttäytymisessäni luontaisesti näy, mutta uskokaa tai älkää, ajattelen teitä jokaista ihmisenä.” Silloin tunnelma herkistyi, kertoo Lyytikäinen.

Vuonna 2017 Tuula Lyytikäinen kävi jokaisen esimiehen kanssa henkilökohtaisen kolmen tunnin kehityspalaverin, johon otettiin myös Peili-käyttäytymisprofiilin tulokset mukaan, mikäli työtyytyväisyyskyselyn tulokset olivat matalalla esimiestyön osalta. Lyytikäisen motto nimittäin on, että vain puhutut asiat voi ratkaista.

– Työkykyjohtaminen ja työhyvinvointi ovat keskeinen osa esimiestyötä. Meillä Suur-Savossa työtyytyväisyyskyselyt puretaan ja analysoidaan kunnolla sekä esimiehen että työyhteisön kanssa. Meillä autetaan onnistumaan, painottaa Lyytikäinen.

Peili-käyttäytymisprofiilien toteutukset jatkuvat Osuuskauppa Suur-Savossa uusien esimiesten kohdalla. Lisäksi käyttäytymistyylien ja vuorovaikutuksen maailmaan pääsevät Peili-profiilin kautta tutustumaan seuraavaksi myös Suur-Savon palvelu- ja tuoteryhmävastaavat sekä osa asiantuntijoista.

Peiliin katsomisen herättämiä oivalluksia

Tarja Lappeteläinen on pitkänlinjan esimies. Työuraa hänellä on Osuuskauppa Suur-Savossa takana jo 29 vuotta, josta 26 vuotta hän on toiminut esimiestehtävissä, ensin vuoropäällikkönä ja myöhemmin keittiöpäällikkönä.

Tarja Lappeteläinen kertoo olleensa aluksi hieman vastahankainen Peili-käyttäytymisprofiilin suhteen. Palaute kuitenkin avasi silmiä, ja hän kertoo oman esimiestyönsä kehittyneen Peili-palautteen ansiosta, vaikka hän ei heti tähän lähestymistapaan uskonutkaan.

– Peilistä on ollut hyötyä esimiestyössä. Luen vieläkin saamani palautteen aina välillä, ja olen huomannut uusia piirteitä omassa toiminnassani. Osaan kuunnella alaisiani ja heidän toiveitaan enemmän sekä otan heitä nykyään mukaan sellaisiin asioihin, missä en aikaisemmin tullut heitä huomioineeksi, sanoo Lappeteläinen.

Myös Tarja Lappeteläisen työryhmä on antanut positiivista palautetta esimiestyössä tapahtuneista muutoksista. Työtyytyväisyyskyselyssäkin tuloksiin tuli huikea nousu esimiestyön kohdalla Peili-palautteeseen tutustumisen jälkeen.

Tahtotila ja seuraavat tavoitteet

Lapsena Tuula Lyytikäisellä oli kaksi haavetta: hän halusi toimia opettajana ja päästä laivalle töihin. Laivalla työskentely toteutui Silja Linen palveluksessa ja opettaminen jatkuu tälläkin hetkellä esimiestyön kehittämisen parissa.

Tuula Lyytikäinen kehittää esimiestyötä sydämelläPitkällä urallaan Tuula Lyytikäinen on saanut runsaasti omakohtaisia aitoja kokemuksia esimiehenä toimimisesta. Hän on myös oppinut, että esimiestyössä pätevät samat lainalaisuudet toimialasta riippumatta. Lyytikäisen elämänohje esimiehelle on: ”Kuuntele sydäntäsi järjellä”.

– Sydäntä on kuunneltava, mutta järki on pidettävä mukana, ettei mene kokonaan tunteella. Kuuntelun taito on arvokkain taito, valottaa Tuula Lyytikäinen.

Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstöpäällikkönä hänen tavoitteensa hienon toisen sijan jälkeen Suomen innostavimmat työpaikat -tutkimuksessa on pitää organisaatio jatkossakin kärjessä.

– Kärjessä pysyminen lähtee strategiasta ja toimitusjohtajasta. Sillä, että ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin työssään, on valtava merkitys. Työhyvinvointi heijastuu heidän itsensä lisäksi heidän arkeensa ja läheisiinsä, koko elämään, muistuttaa Lyytikäinen.

Kuvat Osuuskauppa Suur-Savo

Niina Reina

Sertifiointipalvelut, Peili Consulting Oy

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.