Työyhteisövalmennukset

Työyhteisövalmennus vie askeleen eteenpäin

Toimivan työyhteisön kulmakiviä ovat sujuva yhteistyö, hyvä esihenkilötyö ja työntekijöiden kyky johtaa itseään. Nämä kulmakivet rakentavat selkärangan onnistumiselle ja tuottavat tulosta.

Peilin arvo on, että se on äärimmäisen turvallinen, konkreettinen ja käytännöllinen työkalu, esimerkiksi muutosjohtamisessa.

 

Yhteistyökyky on elintärkeä voimavara

Sen lisäksi, että prosessit sujuvat, pelisäännöt toimivat ja vastuunjako on selvä, tarvitaan tuloksellista yhteistyötä. Kun yhteistyö sujuu, voimavarat vapautuvat turhasta vatvomisesta ja tuottavuus nousee. Turvallisessa ja luottamusta herättävässä työyhteisössä työntekijät sitoutuvat aitoon vastuullisuuteen ja aivokapasiteettia vapautuu myös uusien näkökulmien ja ideoiden oivaltamiseen. Parhaimmillaan tästä syntyy positiivinen kierre, joka tukee työssä jaksamista ja synnyttää työn imua.

Itsetuntemus painottuu esihenkilön roolissa

Hyvän esihenkilötyön ja leadership-taitojen lähtökohta on itsetuntemus. Sen päälle rakennetaan kyky johtaa erilaisia ihmisiä. Taitava esimies tunnistaa alaistensa vahvuudet ja potentiaalin ja saa sen myös käyttöön. Hän osaa sitouttaa työntekijöitä ja antaa heille oikeanlaista palautetta.

Itsensä johtaminen tuottaa tulosta

Itsensä johtaminen on taito, joka tuottaa tulosta sekä yksilölle että työyhteisölle. Asiansa osaava ja itsensä tunteva ihminen osaa paremmin keskittyä olennaiseen ja ottaa vastuuta. Hän tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mikä on lähtökohta kehittymiselle. Itsensä johtaminen sisältää myös kyvyn tehdä yhteistyötä, sillä yhteistyökykyisyys ovat sekä tahdon että taidon asia.

Työyhteisön kehittäminen ja tarpeisiinne sopiva valmennus

Valmentajat-sivulta löydät yritykset ja ihmiset, jotka käyttävät Peili-valmennustyökaluja työyhteisön kehittämisessä. Soveltamisalueita ovat mm. johtaminen, johtoryhmätyöskentely, esihenkilötyö, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tiimityö, itsensä johtaminen, projektityö, asiakaspalvelu ja myyntityö. Peili Consulting toteuttaa asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä työyhteisövalmennuksia. Toteutamme myös johtajuusarvioita, joihin kuluu aina henkilökohtainen palautekeskustelu sekä analyysi johtamiskulttuurin ilmiöistä silloin, kun johtajuusarvioon osallistuu useampia johtajia samasta organisaatiosta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistasi ja tavoitteistasi. Meiltä voit tilata myös henkilökohtaisen Peili-valmennuksen 

Lue lisää Peili-valmennuksen hyödyistä yksilölle

Lue kirjoitus Onnistunut kohtaaminen euroina

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.