Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili on monitoimityökalu

Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu valmennustyökalu, joka kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Työkalu on laajasti sovellettavissa, ja tulokset sisältävät itsearvion lisäksi aina myös muiden henkilöiden antamat palautteet.  

Peili-käyttäytymisprofiili antaa yhteisen kielen arjesta tutuille yhteistyön ilmiöille. Yhteinen ymmärrys on lähtökohta vuorovaikutustaitojen ja toimintakulttuurin kehittämiselle. Viitekehys on helppo oppia ja siitä on apua erityyppisten ihmisten kanssa työskentelyssä. 

Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön coachingprosessia. Peili-käyttäytymisprofiilin yleisimmät käyttöalueet ovat 

  • Esimiestyö 
  • Tiimityö 
  • Johtoryhmätyöskentely 
  • Yhteistyö ja vuorovaikutus 
  • Asiakaspalvelu 
  • Projektityö 

Eri palauteosiot laajentavat näkökulmaa 

Peili-käyttäytymisprofiili sisältää 3 eri palauteosiota. Käyttäytymistyylipalaute on kaiken perusta. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa. Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille. 

Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä. Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa. 

Peilikuva paljastaa vuorovaikutustaidot

Ihmisen käsitys omasta toimintatavastaan ja vuorovaikutustaidoistaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat siksi kehitystavoitteiden määrittelyssä.  

Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut!

Kehitys voi alkaa vasta sitten, kun tiedät, missä oikeasti olet.

Sertifioidu Peili-käyttäytymisprofiilivalmentajaksi

Lue lisää Peili-käyttäytymisprofiilin käyttöstä valmennustyökaluna

Lue lisää Peili-valmennuksesta työyhteisölle

Lataa käyttäytymisprofiilin esite

    Hyväksymällä ehdot, vahvistat että olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaehtomme.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kysy lisää

Niina Reina

Sertifiointipalvelut

Email: if.gnitlusnociliepnull@anier.aniin

Puhelin: 010 66 65 690

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.