Artikkelit

Peili-mukana Mirkan menestyksessä
Lisätty kategoriaan

Pohjanmaalainen KWH Mirka on hiomatekniikan edelläkävijä, joka on kasvanut alallaan maailman kolmanneksi suurimmaksi yritykseksi. Menestyksekäs kasvu on jatkunut myös taloudellisesti haastavana aikana, ja Mirkan liikevaihto onkin kivunnut jo yli 190 miljoonaan euroon.

Mirkan kanssa on yhteistyössä toiminut seniori HR-konsultti ja sertifioitu ACC-valmentaja Carola Lindholm-Gerlin, joka on sertifioitunut Peili-käyttäytymisprofiilin käyttöön. Carola on työskennellyt yli 20 vuotta tiiviisti henkilöstön kehittämisen parissa sekä valmentanut eritasoisia johtajia. Konsulttina Carola inspiroituu myös vaikeiden asioiden kohtaamisesta. Tärkeää on löytää yhdessä asiakkaan kanssa vahvuuksia, joista jalostuu kilpailutekijöitä jokapäiväiseen toimintaan.

Muutama vuosi sitten Carola Lindholm-Gerlin hyödynsi Peili-käyttäytymisprofiilia työssään KWH Mirkan henkilökunnan kanssa. Mirkan markkinointijohtaja Nina Nymanilla on paljon positiivista sanottavaa Peili-käyttäytymisprofiilista ja työskentelystä Carolan kanssa.

– Saimme vahvistuksen siihen, että meillä on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla, Nyman toteaa. Peili-käyttäytymisprofiili antoi tiimille ruista ranteeseen. Tiimiläiset tunsivat, että he tekevät hyvää työtä. Koimme olevamme ryhmä, jossa jokainen haluaa toistensa parasta ja pyrkii samaan suuntaan. Peili-analyysi osoitti, että jotkut ihmiset ovat enemmän edistäviä, toiset enemmän eritteleviä, kannattavia tai määrätietoisia. Tämän johdosta aloimme ymmärtää toisiamme paremmin.

Nyman aloitti Mirkalla vuonna 2006. Mirkan ydinliiketoimintaa on joustavien hiomamateriaalien eli tavanomaisemmin sanottuna hiekkapaperien valmistus. Muutama vuosi sitten toiminta kasvoi hiomakoneitten ja kiillotusaineiden tuotannolla. Toiminta jakaantuu neljään päätoimialaan: vaurioituneiden ajoneuvojen korjaus (ART), teollisuusaplikaatiot (OEM, pääasiassa autoteollisuuden tarpeisiin), puuteollisuus (Wood) ja kaupallinen puoli (CD eli Construction & Decoration).

Nina Nyman toimi aluksi kaupallisen puolen liiketoiminnan kehitysjohtajana. Vuonna 2008 hän otti hoitaakseen lisäksi myös puuteollisuuden vastuualueen. Joitakin vuosia myöhemmin hänet nimitettiin vastaamaan Mirkan kaikkien liiketoiminta-alueiden kehityksestä ja markkinoinnista yhdessä juuri nimitettyjen tuotantopäälliköiden kanssa.

Nina Nyman kertoo, että he ovat käyttäneet Peiliä Mirkan monissa eri ryhmissä. Kun Nyman sai vastuun kaikista toiminta-alueista, hän piti määrätietoista työskentelyä henkilöstön kanssa ensiarvoisen tärkeänä. Ihmisiä oli jäänyt eläkkeelle ja lopettanut, joten uudelleen organisoinnin yhteydessä oli monia uusia paikkoja ja rooleja täytettävänä. Tässä vaiheessa Nyman aloitti yhteistyön Carola Lindholm-Gerlinin kanssa.

– Uudelleenorganisoinnin jälkeen kaikki olivat uusia toisilleen kertoo Nyman. Mielestäni on tärkeää, että ihmiset, jotka työskentelevät yhdessä, viihtyvät toistensa kanssa. Ihmisten tulee ymmärtää, mitä muut tekevät. Työskentely Peilin kanssa auttoi meitä pääsemään lähemmäksi toisiamme tiiminä.

Lindholm-Gerlin ja Nyman tekivät tiivistä yhteistyötä. Molemmat ovat yhtä mieltä että Peili on hyvä väline ryhmädynamiikan rakentamiseen.

– Johtajana Peili on vahvistanut minussa ominaisuuksia, jotka jo tiesin itsestäni, Nyman jatkaa. On ollut hyvä saada ulkopuolinen analyysi siitä, millainen olen ihmisenä. Yhteistyö Carolan kanssa on opettanut paljon lisää erilaisista käyttäytymistyyleistä. Tämä on tärkeää, kun työskentelee uusien ihmisten kanssa. Peili on auttanut minua näkemään, että vaikka olen itse käyttäytymistyyliltäni edistävä eli käynnistäjätyyppiä, tämä ei tarkoita sitä, että kaikki muut ovat samanlaisia. Minulla on mahdollisuus valita erilaisia tapoja kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa. Tätä en olisi ymmärtänyt ilman Peili-käyttäytymisprofiilia ja Carolaa!

Nymanin mielestä Peili onkin erinomainen työkalu johtajille. Hän kertoo, että hänellä on ollut hyötyä työkalusta tilanteissa joissa hän haluaa kannustaa, motivoida ja ymmärtää henkilökuntaansa. Kehityskeskusteluissa hän mielellään käyttää samoja termejä kuin Peilissä käytetään, koska tämä antaa yhteisen kielen keskusteluille.

– Suosittelen Peili-käyttäytymisprofiilia kaikille jotka haluavat kehittää työskentelyä tiiminsä kanssa, sanoo Nyman. Mutta johtajan on uskallettava antaa omienkin jalkojensa kastua. Välillä esiin tulee omasta itsestä sellaisia asioita, joita ei välttämättä haluaisi nähdä. Kyse on matkasta, jonka seuraukset sinun on oltava valmis kohtamaan.

Nyman kertoo, että Peili-prosessi kesti lähes koko vuoden. He aloittivat paneutumalla luottamuksen rakentamiseen. Kollegat saivat arvioida toisiaan. Kaikki pyrkivät olemaan rehellisiä ja suorapuheisia ja tekivät todella töitä asian eteen. Tämän seurauksena he tutustuivat toisiinsa erittäin hyvin. Tätä nykyä tiimiläiset näkevät toisissaan sellaisia asioita, joita he eivät muuten ehkä havaitsisi.

– Meille kehittyi vahva me-henki, ja meistä oli hauskaa työskennellä yhdessä. Työskentelyprosessi paransi ryhmän luottamusta, ja kypsyin myös itse prosessin myötä. Olen tullut enemmän sinuiksi työroolini kanssa. Minun ei tarvitse yrittää olla jotain muuta kuin oma itseni.

Nykypäivän yritysten näkökulmasta Nyman uskoo Peili-käyttäytymisprofiilin olevan ajan hermolla. Hänen mielestään enää ei voi rakentaa sen varaan, että ihmiset automaattisesti viihtyisivät työpaikoillaan vain siksi, että he saavat palkan ja mahdollisuuden suorittaa tehtävänsä. He tarvitsevat enemmän.

– Kyllä, uskon että kehitys menee tähän suuntaan, Nyman sanoo. Peili-käyttäytymisprofiili on yksi vahva kilpailutekijä matkalla menestykseen. Se tuo lisäarvoa ja osoittaa, että henkilöstö otetaan huomioon. Peili viestittää halua työskennellä henkilökunnan kanssa, halua antaa yksilöiden kehittyä. Mirka on yritys joka haluaa johtaa henkilökuntaansa modernilla tavalla. Haluamme olla edelläkävijöitä ja tarjota enemmän, kuin mitä tavanomainen työpaikka tarjoaa. Koska käytämme Peiliä, yksilöt oppivat tuntemaan omat vahvuutensa sekä tekemään tehokkaammin yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Kun ihmiset oppivat ymmärtämään, miksi muut reagoivat tietyllä tavalla, on paljon yksinkertaisempaa saada asiat sujumaan.

 

NinaNyman1b

KWH Mirkan Markkinointijohtaja Nina Nyman

Haastattelu: Carola Lindholm-Gerlin
Teksti ja kuvat: Sabina Söderlund-Myllyharju

Lue lisää Peili-käyttäytymisprofiilista

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.