Blogit

Lupa erehtyä = lupa onnistua?
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Taina Rämö-Korpinen

Kuuntelin äskettäin radion keskusteluohjelmaa, jossa soittajat avautuivat epäonnistumisen pelosta työyhteisössä. Pelko virheen paljastumisesta, epäonnistumisesta, jopa työpaikan menettämisestä voi johtaa salailuun, peittelemiseen ja totuuden vääristelyyn. Luovuus, innovatiivisuus sekä ajatukset uudenlaisista ja kekseliäistä toimintatavoista ja ratkaisuista tukahtuvat. Puhumattakaan työn ilosta ja sitoutumisesta.

Jos pelon kulttuuri on osa yrityskulttuuria ja toimintaympäristöä, se johtaa parhaimmillaan vain keskinkertaisiin suorituksiin.

Kaipaamme ja tarvitsemme järjestystä ympärillemme: metodologiat, mallit, prosessit sekä niiden kuvaukset ja selkeät ohjeistukset luovat tukevan rakenteen yritystoiminnalle, myös esimies- ja johtamistyölle sekä projektitoiminnalle. Sen sijaan työhyvinvointia, hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen toimintaympäristössä ei olekaan helppoa mallintaa. Näiden on kuitenkin kiistatta todettu olevan osa tuloksellista toimintaa.

Hyvän tai erinomaisen toimintaympäristön elementit ovat osin lähtöisin jo yrityskulttuurista, joka edesauttaa hyvän johtamis- ja projektikulttuurin rakentumisessa onnistumisen edellytysten kautta.

Menestyneen esimiehen on kyettävä luomaan luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri ryhmässään. Kun ryhmään valitaan oikeilla tiedoilla, taidoilla ja kokemuksella varustetut osaajat, ryhmän vetäjän tulee kyetä varmistamaan ryhmän toimivuus. Työntekijöiden yksilölähtöinen kehittäminen ja panostukset eivät yksin riitä voittajatiimin valmentamiseen.

Hyvä vuorovaikutus rakentuu luottamukselle, niin työyhteisöissä, tiimeissä, projekteissa kuin sidosryhmien kanssa toimiessa. Monimuotoisuuden ja erilaisuuden läsnäolo on rikkautta. Saamme mahdollisuuden oppia toimintatapoja, jotka eivät välttämättä ole itsellemme luontaisimpia. Kykenemme poimimaan uusia välineitä omaan työkalupakkiimme. Lupa tehdä virheitäkin vapauttaa energiaa ja kapasiteettia ajatteluun sekä kannustaa yrittämään ja kokeilemaan asioita, jotka eivät ole itsellemme luontaisia tai omalla mukavuusalueellamme. Kokemuksista ja epäonnistumisistakin oppiminen auttaa etsimään uudenlaisia, luovia lähestymistapoja, mutta edellyttää hyväksyvää, avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.

Olisiko aika pohtia vakavammin sitä, minkälaisia onnistumisia voitaisiin saavuttaa panostamalla vahvasti johtamisen, tiimien ja sidosryhmien yhteistyön ja vuorovaikutuksen toimivuuteen sekä työskentelyilmapiirin kehittämiseen.

Afrikkalaisen sananlaskun sanoin: ‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.’

Menestystä ja uusia onnistumisia toivottaen,

Taina

Alkuperäinen kirjoitus projektipäällikön maailmaan sovellettuna julkaistu Projektitoimintalehdessä 2/2016 pääkirjoituksena (sivu 4).

Integro Oy toimii yhteistyökumppanina Vuoden Nuori Projektipäällikkö 2016 -kilpailun tuomaristossa ja johtajuusarvioiden toteuttajana.

Taina Rämö-Korpinen

Toimitusjohtaja Peili Consulting Oy

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.