Blogit

Metsäalallakin kannattaa pysähtyä perusasioiden äärelle
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Peili

Kirjoittaja Pasi Pakkala, Yliopettaja, koulutuspäällikkö ja Peili-käyttäytymisprofiilivalmentaja Mikkelin ammattikorkeakoulun Metsätalouden laitokselta

Työhyvinvointikartoituksiemme noin 350 vastajaa ovat sitä mieltä, että metsäalan toimihenkilötöissä viihdytään, työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Toiminta verkostoissa lisääntyy ja myynnin merkitys kasvaa – perinteisesti itsenäistä työtä tehneiden toimihenkilöiden oman käyttäytymisen pohdinnan tarve kasvaa.

Metsäalan tiimin jäsenet voivat viettää pitkiä aikoja kentällä, poissa toimistolta. Tämä asettaa haasteita toimivalle viestinnälle ja luottamuksen rakentamiselle sekä johtamiselle. Lisäksi metsätoimihenkilön tiimiin kuuluu useita eri toimijoita ja sidosryhmiä. Metsätoimihenkilö joutuu tiiminsä ulkopuolella tekemään päätöksiä ilman asiantuntijayhteisön tukea. Näiden päätösten syntyyn eli arkisen työn reflektointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Reilun kymmenen vuoden kokemuksen perusteella voimme sanoa, että metsäalan toimihenkilöt ovat pääosin käyttäytymistyyliltään edistäviä ja määrätietoisia (yhteensä 70 %), joille yhdistävänä tekijänä on tarve tulla huomatuksi oman henkilökohtaisen panoksensa vuoksi. Tällaiset henkilöt arvostavat kilpailua, saavutuksia ja vapauksia hoitaa asiat omalla tavallaan.

Muuttuva toimintaympäristö ja työnkuva korostavat toimihenkilöiden määrätietoisten piirteiden merkitystä. Tavoitteellinen, tehokas ja päättäväinen henkilö saa oikein ohjattuna tulosta aikaiseksi ja on sisäisesti motivoitunut. Tähän ryhmään kuuluu myös edistäviä henkilöitä. Toisaalta näillä henkilöillä voi olla vaikeuksia sopeutua lisääntyvän liiketoiminnan ja kasvavien organisaatioiden mukanaan tuomaan sääntelyyn. Toisaalta stressin kasvattama ”norsu posliinikaupassa” voi aiheuttaa ympärilleen tuhoa.

Toimihenkilöillä, joilla erittelevät ja kannattavat piirteet korostuvat, on riski kokea työnsä muuttuvan negatiiviseen suuntaan. Epävarmuus, hallinnan tunteen puute sekä taloudellisten realiteettien korostuminen lähitulevaisuudessa voivat aiheuttaa yllättävää stressiä kokeneillekin toimihenkilöille. Toisaalta tarkkuus, harkinta ja kuuntelun taito auttavat sekä asiakastilanteissa että työyhteisön kiireissä.

Metsäalalla työsuhteet ovat pitkäaikaisia. Tunnemme toisemme hyvin. Pysähtyminen kannattaa. Yhdessä kollegoiden ja esimiesten kanssa käsitelty ja jäsennetty palaute omasta toiminnasta on antoisaa. Löytöretkemme ihmisten erilaisuuteen tuottaa uutta osaamista ja näkökulmia johtamiseen, toimintaan tiimissä ja asiakkaiden kanssa.

Lue lisää Peili-käyttäytymisprofiilista

Peili

Sertifioimme valmentajia, kouluttajia ja HR-ammattilaisia Peili-työkalujen käyttöön.

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.