Artikkelit

Johtaja_ja_kohtaamisen_taito
Johtaja ja kohtaamisen taito
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Tiia Arjanne

Johtajiksi valikoituvat yhä useammin henkilöt, joilla on sosiaalisia taitoja ja hyvä kyky kohdata ihmisiä. Kohtaamiskyky ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan taito, jota monen johtajan on kehitettävä koko uransa ajan.

Ihminen haluaa tulla kohdatuksi monella tasolla. Haluamme, että meidän ainutlaatuinen ja luontainen tapamme toimia ymmärretään. Toimintatapaa kuvaava käyttäytymistyyli, tekemisen strategia, on hyvin syvällä oleva toimintamalli. Käyttäytymistyyli on osittain geneettinen, synnynnäiseen temperamenttiin sidottu ja siten vaikeasti muutettavissa. Jokainen toivoo, että hän saisi työyhteisössä tulla kohdatuksi omana itsenään, ettei yritys rakentaisi muotteja, joihin jokaisen tulisi sopia.

Silti tiedetään, että jokaisen yritykseen kehittyy kulttuuri, joka on usein pitkän ajan tulos siitä, miten asioita on hoidettu ja miten ”meillä täällä” on ollut tapana toimia. Kulttuuri on useimmiten ääneen sanomaton odotusarvo.   Se on voima, josta tulee ilma, jota hengitetään. Kulttuurin voima on väkevämpi kuin yksilö ja siten muodostuu salainen vaatimus: ”Meillä täällä” on oltava tietynlainen. Varsinkin johtajuuden suhteen tuo odotusarvo korostuu: Työntekijät ikään kuin lukevat seiniltä, millainen täällä meillä pitää olla, jotta etenee johtotehtäviin. Näin yritys alkaa itse kloonata itseään, johtajuus samanlaistuu ja siten sen monimuotoisuus kapenee ja köyhtyy.

Yrityksen toimivuuden ja henkisen rikkauden kannalta on oleellista tutustua ihmisten monimuotoisuuteen peiliin katsomalla. Kun saadaan näkyväksi kuva ”Minkälaisia ihmisiä meillä täällä oikeastaan on”, on helpompaa esittää myös kysymys: Miten meidän tulisi kehittyä, jotta voisimme kaikki kokea olevamme ”oikeanlaisia”, vaikkakin erilaisia?

Tuon kysymyksen vastaus aukeaa tutkimalla ihmisten kykyä kohdata toisiaan aidolla tavalla. Kohtaamiskykyä voi kehittää. Sen lähtökohta on itsetuntemuksessa, joka on selkeä johtajuuden ominaisuus, nykyään jo ”pakollinen taito”. Jos ei tunne itseään, on vaikea tunnistaa ja tuntea muita ihmisiä, jotka ovat erilaisia, yksilöllisiä ja ainutlaatuisia.

Kohtaamiskyky tarkoittaa toisen ainutlaatuisuuden tunnistamista ja kunnioittamista. Se antaa tilaa kaikille olla olemassa ja toimia omana itsenään ja tuoda yrityksen henkiseen rikkauteen persoonallisen panoksensa.

Ihmiset haluavat tulla kohdatuksi kaikilla ihmisyyden tasoilla voidakseen optimaalisen hyvin.  Tulevatko ihmisten asenteet, arvot ja tarpeet kuulluiksi teillä? Saavatko ihmiset olla eri kohdissa oman kehittymisensä polulla ja saavatko he tukea kehittyäkseen täyteen mittaansa?

Johtajan kehittyminen ja yhteisön kehittäminen on aina yhteinen ponnistus, josta kukaan ei voi olla yksin vastuussa. Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee kysyä itseltään: Tunnenko itseni, tunnenko muut ja minkälainen ryhmämme on ja minkälainen on minun panokseni? Tarkoitus ei ole rakentaa villiä peltoa, jossa kaikki saavat kukkia toisistaan irrallaan. Tarkoitus on rakentaa yhdessä sovitun kaltainen puutarha, jossa jokaisella on oma, itselleen sopiva kasvualusta ja ihanteelliset kasvuolosuhteet.

Kirjoittaja: Kehittämisasiantuntija Tiia Arjanne, Integro

Tiia Arjanne

Psykologinen asiantuntija, Peili Consulting Oy

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.