Uutiset

Kuvassa Tresention Anne Salonen, Katri Neuvonen ja Soile Brushane.
Vuoden Peili-valmentaja 2023 on Tresentio
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Peili

Vuoden 2023 Peili-valmentajaksi on valittu työelämätaitojen valmennustalo Tresentio Oy eli rautaisten ammattilaisten valloittava voimakolmikko: Anne Salonen, Katri Neuvonen ja Soile Brushane

Vuoden 2023 Peili-valmentajan diplomista löytyvät seuraavanlaiset perustelut:

Teidän kaikesta tekemisestänne välittyy ilo ja positiivisuus. Olette aktiivinen, sinnikäs ja energinen Peili-trio sekä vaikuttavan laaja-alainen toimija suomalaisen työelämän kehittämisen saralla. Pitkäaikainen yhteistyömme on aina ollut välitöntä, joustavaa, sujuvaa ja mutkatonta. Kylvätte hyvää mieltä ympärillenne. Teette työtänne suurella sydämellä, asiakkaillenne omistautuen ja syttyen. Olette ehdottomasti 7-vuotias mallioppilas, joka on aina valmis oppimaan uutta ja jolla pilke säilyy silmäkulmassa.

Hoksataan yhdessä!

Kun Tresentio perustettiin vuonna 2017, ”suppiloitui” yrityksen nimi lopulta monen mutkan ja ehdotuksen pohjalta. ”Tre” tulee siitä, että yrityksen perustajia on kolme. ”Sentio” taas on latinaa ja tarkoittaa mm. hoksata, tuntea ja ymmärtää.  Punaisena lankana Tresention toiminnassa on aina ollut asiakkaan liiketoiminnan ja arjen toiminnan muutostarpeiden syvällinen ymmärtäminen sekä työskentelytavassa hoksauttaminen ja oivalluttamisen ja oivaltamisen yhteinen ilo. Arjen oivalluttamista ja elinvoimaisten kasvun teemojen ”levittämistä” kuvaa myös Tresention symboli voikukka ja sen siemenhahtuvat.

Tresentio on saanut monesti asiakaspalautetta ns. iloisesta ja energisestä työskentelyotteesta. Työniloa Annelle, Katrille ja Soilelle tuottaakin niin asiakkaiden kuin oman tiimin kanssa työskennellessä juuri yhdessä hoksaamisesta ja oivaltamisesta syntyvä energia. Jatkuva oppiminen, työelämän eri tutkimusten sekä yleisen kehityksen seuraaminen ja vahva suuntautuminen tulevaisuuteen antavat heille inspiraatiota ja tuovat alati uutta sisältöä valmennustyöhön.  

Työelämän ja maailman kompleksisuuden lisääntyessä tarve valmennusten todella asiakaskohtaiseen räätälöintiin on kasvanut entisestään. Samalla painopiste on liikkunut valmennuspäivistä ja -kokonaisuuksista yhä enemmän myös konsultatiivisen työskentelyn suuntaan.

Asiakkaiden kanssa työskentelemisessä käytännönläheisyys on tresentiolaisille ensiarvoisen tärkeää, jotta oikeasti löydetään asiakkaan arkeen sopivat työkalut ja sellaiset ratkaisut, jotka voidaan ottaa mukaan ja soveltaa heti arjen työhön. Tresention tietoinen valinta on ollut myös se, että tresentiolaiset työskentelevät kaikkien ammattiryhmien kanssa – johtoryhmistä työntekijöihin ja takaisin. Näin toimien he pystyvät toimimaan usein viestinvälittäjinä eri henkilöstöryhmien kesken ja vahvistamaan asiakasyrityksen yhteistä tarinaa sekä kulttuuria.

Työelämän kuumat kysymykset tänään ja huomenna

Kun avaamme tresentiolaisten kanssa keskustelun tämän päivän työelämän tärkeistä teemoista, nousee esille heti ensimmäisenä psykologinen turvallisuus, jonka merkityksellisyyteen on herätty entistä enemmän. Sillä on vahva yhteys myös siihen, että työn vaatimukset ja luonne muuttuvat monin paikoin hurjaa vahtia, jolloin monen ihmisen kohdalla sekä ammatti- että osaamisidentiteetti ovat murroksessa. Toisaalta uudistuvien osaamisvaatimusten rinnalla olennaisia ovat yhtä lailla työelämän perustaidot, kuten muiden ihmisten kohtelu sekä kunnioittava ja aikaansaava kohtaaminen.

Usein suomitaan ja syytetään huonoa johtamista, mutta Anne, Katri ja Soile painottavat, että Suomessa on paljon myös hyvää johtamista. Esihenkilöitä valmennetaan aktiivisesti, ja moni johtavassa asemassa työskentelevä henkilö haluaa todella tehdä parhaansa erilaisten vaatimusten ristipaineessa. Itsensä johtaminen on niin ikään eräänlainen kestoteema, jossa riittää opeteltavaa. Delegoinnin taito ja oman roolin sekä vastuiden erottaminen omasta henkilökohtaisesta identiteetistä ovatkin tarpeellisia näkökulmia.

Eräs edelleenkin työyhteisöjä puhuttava teema on etä- ja hybridityö, niihin liittyvät säännöt ja käytännöt sekä suorituksen johtaminen. Haasteeksi nousevat mm. yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen puute, työyhteisön jakaantuminen etätyömahdollisuuksien mukaisesti kahden kerroksen väkeen ja osaamisen jakaminen. Ihmisten osaaminen kun kasvaa koko ajan, mutta välttämättä ei enää tiedetä, mitä kollega osaa ja taitaa, jos työn tekeminen tapahtuu pääosin erillään. Lähityölle luontaiset liittymäpinnat ja ajatustenvaihto jäävät helposti pois, jos jokainen hoitaa hommansa lähinnä yksinään. On tärkeää muistaa, että vaikka joillekin ihmisille on luontaisinta työskennellä vain itsenäisesti, niin se ei päde kaikkiin. Myös yhteiselle kehittämiselle ja läsnäololle on paikkansa, jota ei voi korvata yhteen kasatuilla yksilösuorituksilla. Lisäksi on tärkeää kysyä aina välillä työkaverilta ihan vain, että: ”Mitä sulle oikein kuuluu?” ja kuunnella tarkkaan, mitä kysymykseen vastataan.

Vastakkainasettelua ja verkostoja

Erilaiset yhteiskunnassa aaltoilevat ilmiöt heijastuvat Tresention tekijöiden mukaan myös työpaikoille. Elämme toisaalta vastakkainasettelun ja toisaalta erilaisten verkostojen aikakautta. Yhteiskunnallinen tilanne syventää vastapuoliin jakautumista myös työyhteisöissä. Jopa ne, jotka haluaisivat pysyä neutraaleina, voidaan lähestulkoon pakottaa olemaan jommallakummalla puolella.

Toisaalta liiketoiminnan rinnalle rakentuu erilaisten osaamisten, kiinnostuksen kohteiden ja aloitteiden ympärille muodostuvia verkostoja, jotka ylittävät ammattikuntien rajoja, eikä silloin toiminnassa ole niinkään kyse ostamisesta, myymisestä tai rahan liikkumisesta – vaan enemmänkin yhteisestä oppimisesta ja työelämän parantamisesta – yhdessä!

Tulevaisuudessa on kuitenkin entistä tärkeämpää kohdata myös eri tavalla ajattelevia ja toimivia ihmisiä sekä kuunnella heidän näkökulmiaan, jotta pääsee tapahtumaan aitoa ”ristiin pölyttämistä”. Vain samanmielisten kuplaan jäämiseen sisältyy nimittäin suuria liiketoiminnan riskejä.

Peili-käyttäytymisprofiili mukana matkassa

Sekä Anne, Katri että Soile ovat kaikki todella kokeneita pitkän linjan Peili-ammattilaisia, jotka ovat aloittaneet Peili-käyttäytymisprofiilin käytön jo kauan ennen Tresention syntyä. He toteavat, että Peili on niin hyvä valmennustyökalu, ettei sitä edes tarvitse myydä, kun se jo myy itse itsensä. Kiitokset he antavat Peili Consultingille myös ketterästä ja joustavasta asiakaspalvelusta sekä käyttökelpoisista sisällöistä, joita voi käyttää vaikkapa Peili-valmennuksen ennakkotehtävänä tai välipohdintoina, kuten esimerkiksi blogia Käyttäytymistyylit ja psykologinen turvallisuus.

Lue Tresention Soile Brushanen blogi Työyhteisötaiturin pitkä oppimäärä

Peili

Sertifioimme valmentajia, kouluttajia ja HR-ammattilaisia Peili-työkalujen käyttöön.

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.