KWH MIRKA Ltd

KWH MIRKA Ltd

Peili-valmennuksen seurauksena Peili-käyttäytymisprofiilin viitekehys on otettu laajalti käyttöön koko organisaatiossa.

Peili-käyttäytymisprofiili KWH Mirka Ltd:n organisaatiomuutoksessa

KWH Mirka Ltd valmistaa ja markkinoi hiomatarvikkeita vaativaan viimeistelyyn. Mirka on kasvava globaali  yritys, jolla on tytäryhtiöitä Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Pääkonttori, kehitysosasto ja tuotanto sijaitsevat Jepualla Suomen länsirannikolla. Yli 90 % Mirkan tuotteista myydään yli 80 maassa ympäri maailmaa. Panostus tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoon yhdessä monen vuosikymmenen kokemuksen kanssa ovat tehneet Mirkasta erikoisalansa edelläkävijän.

Yksi Mirkan kilpailuvaltti on tuotekehitys, jonka tukena on tehokas tuotantojärjestelmä. Nopeasti kasvavana yrityksenä Mirkalla oli kilpailukykynsä säilyttääkseen tarve herkästi reagoivaan, sopeutuvaan, taloudelliseen ja joustavaan tuotantojärjestelmään. Tältä pohjalta Mirka teki strategisen päätöksen siirtyä perinteisestä linjaorganisaatiosta lean-organisaatioon.

Organisaatiomuutos ei tapahdu, jos ainoastaan työntekijät, joille muutosprosessin läpikäyminen merkitsee tavallisesti lisääntynyttä työmäärää, stressiä ja  epävarmuutta, reagoivat muutokseen. Myös kannustavaa johtamistyyliä tarvitaan työntekijöiden motivoimiseksi ja rohkaisemiseksi. Pitkällä aikavälillä lean-organisaatiossa syntyy uusia työkäytäntöjä, jotka edellyttävät tiimityön lisääntymistä ja uudenlaista, erityisesti osallistavaa ja kannustavaa johtamista. Muutosprosessin aikana johtajien ja esimiesten rooli on vaihtunut perinteisestä linjajohtamisesta työntekijöiden opastamiseen ja tukemiseen.

Mirka otti kokeneen Peili™-kouluttajan ja HRD konsultin Carola Lindholmin mukaan organisaatiomuutoksen toteutukseen. Carolan vastuulla oli johtamisen kehittäminen. Carola käytti Peili™-käyttäytymisprofiileja Mirkan johtotiimin (sisältäen ylimmän johdon, keskijohdon ja tiimin vetäjät) itseluottamuksen,  viestintä- ja palautetaitojen ja  kehittämisessä. Peilin avulla myös luotiin yhteinen kieli, jolla puhua erilaisista ihmisistä ja johtamisen haasteista.

Mirkan johto ja tiiminvetäjät osallistuivat Peili-valmennukseen sekaryhminä. Valmennuksen kautta Mirkan johtoryhmä on lisännyt koko organisaation sitoutumista muutosprosessiin ja pitänyt huolta, että organisaation kaikki tasot ovat aktiivisesti mukana muutoksessa. Johtajat ja tiiminvetäjät aloittivat keskustelun haasteista, joita heillä oli alaistensa ja tiimiensä johtamisessa. Eräs johtaja totesikin: ”Nyt ymmärrän, miksi minulla on ongelmia erään alaiseni kanssa”. Valmennuksessa käytettiin Peili-käyttäytymisprofiileja, jonka avulla johtajat ja tiiminvetäjät kehittivät itsetuntemustaan ja lisäsivät itseluottamustaan sekä harjoittelivat, kuinka olla vuorovaikutuksessa erilaisia käyttäytymistyylejä edustavien ihmisten kanssa. Erityisesti ryhmä harjoitteli palautteen antamista alaisilleen tavalla, jota alaiset arvostavat.

Peili-valmennuksen seurauksena Peili-käyttäytymisprofiilin viitekehys on otettu laajalti käyttöön koko organisaatiossa. Johtajat ja tiiminvetäjät mm. alkoivat kehittämään omia tiimejään Peili-käyttäytymisprofiilin viitekehyksen näkökulmasta. Viitekehystä on hyödynnetty esimerkiksi osittain virtuaalisesti toimivassa markkinointitiimissä. Johtajat ovat saaneet myös yksilöllistä konsultaatiota henkilökohtaisen kehittymisensä tueksi.

Yksi Mirkan haasteista oli se, että ylin johto on edistävää käyttäytymistyyliä. Heidän työskentelynopeutensa on kolmen muun pääkäyttäytymistyylin tahtia paljon nopeampi. Tämä teki haasteelliseksi koko organisaation etenemisen samassa tahdissa. Kun Peili-käyttäytymisprofiilin viitekehys oli tullut tutuksi, ylin johto pyrki rauhoittamaan työskentelytahtiansa, jotta työntekijät pysyisivät mukana kehityksessä.

Sekä johtoporras että työntekijät olivat tyytyväisiä Peili-valmennuksen tuloksiin. Johtajuuden työstäminen  Peilin avulla auttoi rakentamaan luottamusta organisaatiossa. Peili-valmennuksen pohjalta luotiin myös Mirkan sisäinen Johtajuuden käsikirja työntekijöille ja johtajille.

Lue Mirkan kokemuksia Peili-käyttäytymisprofiilista

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.