Blogit

Urapolun kehitysloikassa voi olla apuna esimieskoulutus.
Esimieskoulutus auttaa loikkaamaan uudelle tasolle
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Niina Reina

Esimiehen tehtäväkenttä on laaja, ja erilaiset esimieskoulutukset painottavat sisällöissään eri asioita. Kun haluat harjaantua uudelle tasolle nimenomaan ihmisten johtamisessa, kannattaa valita esimieskoulutus tai -valmennus, joka sisältää seuraavat näkökulmat: itsetuntemus, ihmisten erityyppiset toimintatavat sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Itsetuntemus ja onnistunut esimiestyö

Johtamistaitojen kehittämisen lähtökohta on esimiehen itsetuntemus, jonka edellytys puolestaan on realistinen käsitys omasta toimintavasta. Siksi esimies tarvitsee luotettavaa palautetta, jossa tulee olla mukana myös muiden henkilöiden, erityisesti alaisten, näkemys. Yhä useammissa esimieskoulutuksissa hyödynnetäänkin erilaisia palautetyökaluja niin itsetuntemuksessa kuin muiden ihmisten ymmärtämisessä.

Onnistunut ihmisten johtaminen edellyttää itsensä johtamisen taitoja sekä tervettä nöyryyttä. Kun tiedostat omat vahvuutesi esimiehenä, saat voimaa ja rohkeutta toimia erilaisissa johtamistilanteissa. Tunnistamalla omat haasteesi ja kehityskohteesi, tiedät, missä asioissa pitää olla tarkkana ja milloin tarvitset muita ihmisiä täydentämään omaa tapaasi toimia. Omien puolustautumisreaktioiden ymmärtäminen ja säätely puolestaan auttaa selviytymään kunnialla tiukoistakin tilanteista.

Esimiehen taito johtaa erilaisia ihmisiä tuottaa parempaa tulosta

Osaava esimies huomioi johtamisessa työntekijöiden yksilöllisyyden. Ihmisten vahvuudet, tarpeet ja arvot voivat olla hyvinkin erilaisia ja parhaimmillaan toisiaan täydentäviä. Yksi tiimiläinen saattaa olla sinnikäs ja tarkka ja tarvita perusteelliset suunnitelmat sekä ohjeistukset työn tueksi. Hän arvostaa työrauhaa sekä mahdollisuutta keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Toinen työyhteisön jäsen taas saa virtaa asioiden pienestä päällekkäisyydestä ja asiakaskohtaamisista. Hän tarvitsee aina välillä innostavaa ideointia ja arvostaa omaa vapautta työtehtävien toteutuksessa.

Hyvällä esimiehellä onkin taito yhdistää oikea työ ja tekijä. Taitava esimies rakentaa myös mahdollisuuksien mukaan tasapainoisen ja monipuolisen tiimin, jolloin työntekijöiden vahvuudet eivät painotu vain tiettyihin päällekkäisyyksiin, vaan potentiaalia löytyy monenlaiseen tekemiseen.

Kyvykäs esimies saa ihmiset motivoitumaan, sitoutumaan ja innostumaan. Tämä edellyttää esimieheltä yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmiuksia sekä taitoa rakentaa luottamusta. Kyse on tosiaankin taidosta, jota voi kehittää ja kasvattaa. Eri ihmiset arvostavat eri asioita luottamusta herättävinä tekijänä. Yksi pitää arvossa esimiehen kykyä asettaa selkeät tavoitteet ja päämäärät sekä perustaa päätöksensä faktoihin. Toinen kaipaakin henkilökohtaisempaa, hyväksyvää ja avointa kahdenkeskistä kommunikaatiota esimiehen kanssa. Luottamuksen rakentamisen logiikan ja erityyppisten henkilöiden odotusten ymmärtäminen auttaa esimiestä navigoimaan menestyksekkäästi luottamusta vahvistavien ja heikentävien tekijöiden keskellä.

Esimieskoulutus omalla urapolulla

Kehitysloikka silloin tällöin pitää yllä motivaatiota ja antaa työkaluja erilaisten tehtävien ja tilanteiden hoitamiseen. Taito johtaa ihmisiä voi melko helpostikin muodostua joko esimiehen kinkkisimmäksi kompastuskiveksi tai kirkkaimmaksi menestystekijäksi. Siksi onkin viisasta ottaa jossakin vaiheessa omaa urapolkua ohjelmaan esimieskoulutus, jonka fokus on itsetuntemuksessa, ihmisten luontaisesti erityyppisissä toimintavoissa ja niiden huomioimisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Tämä esimiestyön osa-alue on mielenkiintoinen siksikin, että ymmärrystään niin itsestään kuin muista voi syventää aina uusille tasoille ja samoja oppeja voi soveltaa menestyksekkäästi kaikissa ihmisten välisissä kohtaamisissa myös työelämän ulkopuolella.

Lue lisää valmennusratkaisuista

Niina Reina

Sertifiointipalvelut, Peili Consulting Oy

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.