Uutiset

Vuoden 2022 Peili-valmentajat
Årets Peili-utbildare kommer från Yrkesakademin i Österbotten!
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Peili

Vi gratulerar det fyra personer starka teamet som svarar för examensutbildningarna inom affärsverksamhet och ledarskap vid Yrkesakademin i Österbotten för utmärkelsen Årets Peili-utbildare 2022. Urvalskriterierna är följande:

  • Tack vare teamets insatser har användningen av Peili-beteendeprofiler på svenska fått en glädjande utbredning inom västra Finland och Nyland.
  • Med hjälp av Peili-beteendeprofilen har teamet förstärkt och befrämjat interaktionsfärdigheter inom yrkesutbildningen. Detta svarar utmärkt på dagens utmaningar, där just interaktionsfärdigheter och samarbete är avgörande.
  • Peili Consulting vill även tacka utbildarna vid Yrkesakademin i Österbotten för värdefull utvecklande feedback och expertstöd för översättning.

Vår psykologiexpert Tiia Arjanne vill tacka årets Peili-utbildare särskilt för att de tagit Peili som sin hjärtesak samt visat särskild motivation och entusiasm för att utveckla användningen av Peili och olika tillhörande tjänster. Att de så aktivt kontaktat Peili Consultings experter med sina idéer, visioner och frågor har fördjupat även Tiia Arjannes tänk inom sin expertroll.

Yrkesakademin är en stark aktör i Österbotten

Yrkesakademin i Österbotten uppstod år 2009 som resultatet av en fusion mellan flera aktörer. Yrkesakademin har ett mångsidigt utbud av svenskspråkig yrkesutbildning, där samarbetet med regionens näringsliv och företag spelar en viktig roll. Ungefär hälften av utbildningen riktar sig till vuxna, medan den andra hälften består av examensutbildning för unga. Peili-beteendeprofilen har passat examina för affärsverksamhet och ledarskap (yrkes- och specialyrkesexamina) väl tack vare de  breda tillämpningsmöjligheterna: utgångspunkten är feedback på beteendestilen, men utgående från den kan innehållet fördjupas på många olika sätt beroende på kundens behov. Under utbildningsprogrammens gång stöter man på många kopplingar till Peili. Ledarskap spelar en viktig roll inom många examina. Den så kallade Försäljnings-Peili fokuserar i sin tur särskilt på kundbemötande samt kundservice och försäljning.

De senaste tre åren har varit såväl bråda och utmanande som givande för det prisbelönta teamet, då pandemin medförde många slags förändringar. Kontinuerlig förnyelse och utveckling har varit teamets ledord, och flera initiativ har förverkligats med fart. Peili-beteendeprofilens online-resultat har varit till avgörande hjälp i distansutbildningar eftersom Peili-profilen integrerats i utbildningarna för affärs- och ledarskapsexamina som teamet ansvarar för.

Fyra kunniga Peili-utbildare

Peili-utbildarna vid Yrkesakademin i Österbotten är  Björn Brännbacka, Johnny Forsman, Kim Byholm och Susanne Wiik.

Johnny Forsman har bakgrund som ekonom och har verkat både inom banksektorn och som företagare. Vid Yrkesakademin i Österbotten ansvarar han för Specialyrkesexamen inom ledarskap och företagsledning samt Ledarskapsforum (www.ledarskapsforum.fi).

Kim Byholm är också han ekonom som verkat förutom inom finansbranschen även som specialrådgivare för en minister. Därutöver har han jobbat i Sverige med nordiskt samarbete och som företagare. Han ansvarar för Specialyrkesexamen i Chefskap inom produktion.

Björn Brännbacka är magister i statsvetenskap som verkat inom vuxenutbildningen länge. Han har även erfarenhet av att jobba som kundrelationschef och inom EU-projekt. Vid Yrkesakademin i Österbotten är Yrkesexamen i arbete som teamledare hans ansvarsområde.

Susanne Wiik är förvaltningsmagister med erfarenhet inom såväl forskning, offentlig förvaltning, banksektorn som skolvärlden. Hon ansvarar för Yrkesexamen i affärsverksamhet vid Yrkesakademin i Österbotten.

Årets Peili-utbildare tackar Peili Consulting för ett gott samarbete. Samarbete är ett viktigt värde för dem och en avgörande del av deras eget kundarbete, där kunden i första hand är en samarbetspartner.

Björn, Susanne, Johnny och Kim säger sig ha kunnat kontakta Peili-teamet med låg tröskel. Det har känts tryggt att veta att de kommer att få den hjälp de behöver, oavsett om det gällt Peili-beställningar eller experthjälp inom ämnesområdet. Det är också lättare att ta ett steg utanför sin komfortzon när man vet att stöd finns tillgängligt. Även Peili-tjänsternas digitalisering, tillgänglighet och det robusta utbildningsmaterialet får tummen upp av teamet.

En viktig egenskap hos Peili-beteendeprofilen är enligt teamet att den inte endast består av en självevaluering, utan att även andra personer bidrar med sin bedömning. Detta både breddar och fördjupar användningen av Peili i och med möjligheten att se sig själv med andras ögon; den egna och andras bedömningar avviker nämligen ofta från varandra!

Årets Peili-utbildare har också lett teamutbildningar för företag baserat på Peili-beteendeprofilen. Dessa utbildningar har varit ett intressant tillägg till de ordinarie uppdragen, och varit riktigt lyckade.

Ursprungligen hämtade Björn Brännbacka in Peili-beteendeprofilen i Yrkesakademin i Österbottens verktyg eftersom han lärt känna den i sitt tidigare arbete inom Vasa stads vuxenutbildning. Användningen av  Peili pilottestades inledningsvis, varpå man fattade beslutet att utöka användningsmöjligheterna för beteendeprofilerna genom att certifiera egna Peili-utbildare inom organisationen. Peili-beteendeprofilen har nu varit i aktivt bruk vid Yrkesakademin sedan 2017.

De viktigaste färdigheterna för arbetslivet

Som de viktigaste arbetslivsfärdigheterna, förutom sakkunnighet inom ett yrkesområde, räknar årets Peili-utbildare upp interaktions- och kommunikationsfärdigheter samt kundförståelse. Förmågan att bemöta och leva sig in i hur människor med olika beteendestilar tänker är av största vikt. En avgörande roll har även mänskligt ansvar, förmågan att hantera känslor, resiliens samt självledarskap, som är en oumbärlig grund för att kunna leda andra. De gemensamma begreppen, fenomenen och orden som Peili-beteendeprofilens referensram erbjuder för att hantera saker har ett stort mervärde. Utan dem är det lätt hänt att saker och ting inte diskuteras alls.

Det är en glädje och ära att få vara samarbetspartner med Yrkesakademin i Österbotten för att utveckla de nämnda kompetenserna. Den röda tråden och ledstjärnan för det belönta teamet är att förnyas tillsammans, vilket även vi på Peili Consulting står bakom.

Samma innehåll på finska

Årets Peili-utbildare Susanne Wiiks skrift: Peili ja tulevaisuuden työelämätaidot

Peili

Sertifioimme valmentajia, kouluttajia ja HR-ammattilaisia Peili-työkalujen käyttöön.

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.