Uutiset

Vuoden 2022 Peili-valmentajat
Vuoden Peili-valmentajat ovat Pohjanmaalta Yrkesakademin i Österbottenista!
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Peili

Onnittelemme Vuoden 2022 Peili-valmentaja -tunnustuksen saanutta nelihenkistä Liiketoiminnan- ja Johtamisen -tutkintokoulutuksista vastaavaa tiimiä Yrkesakademin i Österbottenista. Valinnan perusteet ovat seuraavat:

  • Tiimin siivittämänä ruotsinkielisen Peili-käyttäytymisprofiilin käyttö on laajentunut ilahduttavasti Länsi- Suomen sekä Uudenmaan alueella.
  • Tiimi on vienyt Peili-käyttäytymisprofiilin avulla vahvasti eteenpäin vuorovaikutusosaamista ammatillisen koulutuksen parissa. Tämä vastaa erinomaisesti nykymaailman haasteisiin, joiden ratkaisemiseen tarvitaan erityisesti vuorovaikutusvalmiuksia ja yhteistyötä.
  • Peili Consulting kiittää Yrkesakademin i Österbottenin Peili -valmentajia myös arvokkaasta kehityspalautteesta ja asiantuntijatuesta kielikäännöksissä.

Psykologinen asiantuntijamme Tiia Arjanne haluaa kiittää vuoden Peili-valmentajia erityisesti siitä, että he ovat ottaneet Peilin sydämen asiakseen ja osoittaneet erityistä motivaatiota ja intoa kehittää Peilin käyttöä ja siihen liittyviä palveluita. Heidän aktiivisuutensa ottaa yhteyttä Peili Consultingin asiantuntijatukeen, ideansa, visionsa ja kysymyksensä ovat syventäneet entisestään myös Tiia Arjanteen ajattelua asiantuntijan roolissa.

Yrkesakademin i Österbotten toimii Pohjanmaalla

Yrkesakademin i Österbotten sai alkunsa vuonna 2009 useamman eri tahon fuusion seurauksena. Oppilaitos tarjoaa monipuolista ruotsinkielistä ammatillista koulutusta, ja vuorovaikutus elinkeinoelämän sekä alueen yritysten kanssa on tärkeässä roolissa. Noin puolet koulutuksesta on aikuiskoulutusta ja puolet nuorille suunnattuja tutkintoja. Peili-käyttäytymisprofiili on sopinut liiketoiminnan ja johtajuustutkintojen (ammatti- ja erityisammattitutkinto) tarpeisiin hyvin, koska Peili on laajasti sovellettavissa: lähtökohtana on käyttäytymistyylipalaute, mutta sen pohjalta voi lähteä syventämään sisältöä moneen suuntaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Koulutusohjelmien aikana tuleekin vastaan paljon erilaisia yhtymäkohtia Peiliin. Johtajuus on monessa tutkinnossa tärkeässä roolissa. Niin kutsuttu Myynti-Peili puolestaan paneutuu erityisesti asiakaskohtaamisiin ja asiakaspalvelun sekä myynnin näkökulmiin. 

Viimeiset kolme vuotta ovat olleet palkinnon saaneelle tiimille kiireistä ja haastavaa mutta antoisaa aikaa, sillä pandemia toi mukanaan monia muutoksia. Tiimin kantavana ajatuksena onkin jatkuva uudistuminen ja kehittyminen, jonka parissa myös viime vuodet on urakoitu nopealla aikataululla. Peili-käyttäytymisprofiilin online-tulokset ovat olleet yksi tärkeä apu etävalmennusten toteuttamisessa, sillä Peili-profiili on integroitu tiimin vastuualueeseen kuuluviin liiketoiminnan- ja johtajuustutkintojen koulutusohjelmiin

Neljä osaavaa Peili-valmentajaa

Peili-valmentajina Yrkesakademin i Österbottenissa toimivat Björn Brännbacka, Johnny Forsman, Kim Byholm ja Susanne Wiik.

Johnny Forsman on taustaltaan ekonomi, joka on toiminut sekä pankkisektorilla ja yrittäjänä. Hän vastaa Yrkesakademin i Österbottenissa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta ja johtajuusforumista (www.ledarskapsforum.fi).

Kim Byholm on myös taustaltaan ekonomi, joka on toiminut rahoitusalan lisäksi mm. ministerin erityisavustajana sekä työskennellyt Ruotsissa sekä pohjoismaisen yhteistyön parissa ja yrittäjänä. Hän vastaa Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnosta.

Björn Brännbacka on valtiotieteiden maisteri, joka on toiminut aikuiskoulutuksen parissa jo pitkään. Hänellä on taustaa myös asiakkuusjohtajana toimimisesta ja EU-projekteista. Yrkesakademin i Österbottenissa hänen vastuututkintonsa on lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Susanne Wiik on hallintotieteiden maisteri, jolla on kokemusta niin tutkijana toimimisesta, julkishallinnosta, pankkisektorista kuin koulumaailmastakin. Hän toimii Yrkesakademin i Österbottenissa liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkintovastaavana.

Vuoden Peili-valmentajat kiittävät Peili Consultingia yhteistyöstä. Yhteistyö on heille tärkeä arvo ja oleellinen osa myös heidän omaa asiakastyötään, jossa asiakas on ensisijaisesti yhteistyökumppani.

Björn, Susanne, Johnny ja Kim ovat kokeneet, että Peili-tiimiin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Heistä on tuntunut turvalliselta, kun tietää aina saavansa tarvitsemansa avun koskipa asia sitten Peili-tilauksia tai substanssiosaamiseen keskittyvää asiantuntijatukea. Oman mukavuusalueenkin ulkopuolelle on helpompi mennä, kun tietää, että taustatuki on olemassa. Positiivisina tekijöinä on koettu myös Peili-palvelujen digitaalisuus ja kätevä käytettävyys sekä vankka koulutusmateriaalipaketti.

Tärkeäksi tekijäksi Peili-käyttäytymisprofiilin kohdalla he kokevat sen, että kyseessä ei ole pelkästään itsearvio, vaan arviot kysytään myös muilta ihmisiltä. Tämä tuo Peilin käyttöön laajuutta ja syvyyttä sekä mahdollisuuden nähdä itsensä toisten silmin, sillä itsearvio ja muiden arvio poikkeavat toisistaan usein! Toisten ihmisten antama arvio Peili-työkalussa tuo työskentelyyn ainutlaatuista lisäarvoa.

Vuoden Peili-valmentajat ovat toteuttaneet myös yritysmaailman puolella Peili-käyttäytymisprofiiliin perustuvia tiimivalmennuksia. Nämä valmennukset ovat olleet mielenkiintoinen lisäys tehtäväkenttään ja sujuneet hyvissä merkeissä.

Alun perin Björn Brännbacka toi Peili-käyttäytymisprofiilin mukaan Yrkesakademin i Österbottenin työkaluvalikoimaan, sillä työkalu oli hänelle tuttu aikaisemmasta työstä Vaasan kaupungin aikuiskoulutuksen parissa. Peili-käyttäytymisprofiilin käyttöä pilotoitiin ensin, minkä jälkeen päätettiin lisätä mahdollisuuksia Peilin käyttöön sertifioimalla organisaatioon omia Peili-valmentajia. Peili-käyttäytymisprofiili onkin ollut oppilaitoksen aktiivisessa käytössä vuodesta 2017 alkaen.

Tärkeimmät työelämän taidot

Tärkeimmiksi työelämätaidoiksi substanssiosaamisen ohella vuoden Peili-valmentajat nostavat vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä asiakasymmärryksen. Taito kohdata ja astua käyttäytymistyyliltään erityyppisten ihmisten maailmaan on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi olennaisessa roolissa ovat inhimillinen vastuu, kyky käsitellä tunteita, resilienssi ja itsensä johtaminen, joka on välttämätön pohja muiden johtamiselle. Myös yhteinen käsitteistö, ilmiöt ja sanat, jotka Peili-käyttäytymisprofiilin viitekehys tarjoaa asioiden käsittelyyn, tuo merkittävää lisäarvoa. Ilman niitä asiat jäävät helposti puhumatta.

On ilo ja kunnia toimia Yrkesakademin i Österbottenin yhteistyökumppanina edellä mainittujen taitojen kehittämisessä. Tunnustuksen saaneen tiimin toiminnan punainen lanka ja kantava periaate on yhdessä uudistuminen, jonka takana myös me Peili Consultingilla seisomme.

Sama uutissisältö ruotsiksi

Vuoden Peili-valmentaja Susanne Wiikin kirjoitus: Peili ja tulevaisuuden työelämätaidot

Peili

Sertifioimme valmentajia, kouluttajia ja HR-ammattilaisia Peili-työkalujen käyttöön.

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.