Uutiset

Taina Rämö-Korpinen ja Tiia Arjanne Projektipäivillä 2023
Vastuullisuutta, evoluutiobiologiaa ja ihmisten johtamista Projektipäivillä
Lisätty kategoriaan
kirjoittajalta Peili

Tänä vuonna Projektipäivien teema oli vastuunmuotoisen pilven alla. Vastuullisuus, kestävyys ja eettisyys olivatkin monipuolisesti edustettuina 10.-11.10.2023 järjestetyn tilaisuuden puheenvuoroissa. Peili Consultingin osalta tilaisuuden puhujina toimivat psykologinen asiantuntija Tiia Arjanne ja CEO Taina Rämö-Korpinen.

Vastuullisuuden vaikeus

Tiia Arjanne lähestyi puheenvuorossaan ”Vastuullisuuden vaikeus – psykologiaa ja evoluutiobiologiaa” aihetta muutosten vastustuksen näkökulmasta. Vastuullisuus kun vaatii usein muutoksia totutuissa toiminta- ja ajattelumalleissa. Muutosvauhti on nykymaailmassa hengästyttävä, kun taas sisäinen taipumuksemme ihmislajina muutosten omaksumiseen on tietyiltä osin etanamaisen hidas.

Aivojemme tärkein tehtävä ei suinkaan ole ajattelu, vaan välitön henkiin jäämisen ja lajin säilymisen varmistaminen. Tärkeässä roolissa tämän tehtävän toteuttamisessa on piskuinen mantelitumake, joka reagoi ja saa koko systeemimme reagoimaan vaaraan, uhkaan, epämukavuuteen. Mantelitumake tulkitsee helposti myös monenlaiset muutokset uhkaksi ja koittaa siksi pitää meidät nykytilassa uusille urille astumisen ja pitkälle tulevaisuuteen katsomisen sijaan.

Toinen vastustuksen mekanismi toimii tunteiden ja arvojen kautta. Jälleen on helpompi katsoa taaksepäin kuin eteenpäin ja kiinnittyä tunteilla ladattuihin uskomuksiin eli subjektiivisiin totuuksiin: ”Ennenkin on tehty näin”; ”Turha yrittää mitään, kun muut eivät kuitenkaan toimi oikein”; ”Omalta osaltamme on jo tehty riittävästi”; ”Uudet ratkaisut maksavat liikaa” jne. Kuitenkin esimerkiksi ilmastomuutoksen kohdalla ajattelu pitäisi ulottaa sinne, minne oma elämämme ei enää ulotu – lastemme tai lastenlastemme tulevaisuuteen.

Miten siis toimia, jotta selviäisimme sekä 300 000 vanhan mantelitumakkeen vaateista, helposti ainakin sukupolven verran kerrallaan kestävien tunnelatautuneiden arvojemme muutoshitaudesta sekä kiireellisiä toimenpiteitä vaativien globaalien haasteiden asetelmasta? Samalla kun ratkaisujen toteuttaminen pitää pilkkoa pieniksi askeliksi, tulee meidän sekä yksilöinä että kollektiivisella tasolla kohottautua välittömästä reagoinnista ja lyhyen aikajänteen perspektiivistä ajattelemaan asioita sukupolvien mittakaavassa. Samalla meidän on välttämätöntä toimia yhdessä, osallistua ja osallistaa, sillä kukaan ei pysty toteuttamaan muutoksia yksin.

Ihmisten erilaisuus projektitiimissä

Taina Rämö-Korpisen puheenvuorossa otsikolla ”Uskallanko ottaa 100 %:n vastuun?” tarkastelun alla olivat ihmisten erilaisuus ja tiimien menestyksekäs toiminta. Projektijohtamisen standardiin perustuva PMBOK 7 teos nostaa esille tiimin merkityksen ja huipputiimille ominaiset piirteet, huomioiden samalla myös ihmisten luontaisen erilaisuuden.

Jotta projektipäällikkö voi onnistua johtamistehtävässä, on hänen hyödyllistä ymmärtää mm, mikä motivoi erityyppisiä ihmisiä, millaisia arvostuksia ja tarpeita heillä on, kuinka tukea heitä parhaiten työssään. Kätevä apuväline luontaisen erilaisuuden hahmottamiseen ja ymmärtämiseen ovat esimerkiksi Peili-käyttäytymisprofiilin neljä pääkäyttäytymistyyliä: edistävä, kannattava, määrätietoinen ja analyyttinen.

Vuorovaikutuksen laatu ja ilmapiiri ovat ratkaisevia sen kannalta, ollaanko projektitiimissä sitoutuneita, innostuneita, energisoituneita ja ovatko yksilön ja koko tiimin resurssit käytettävissä. Uhkan kokemus ja huono työilmapiiri kun väistämättä pudottavat tiimin suoritustasoa ja nostavat esille puolustautumisreaktioita sekä hukkaavat resursseja. Jokainen voi lopulta vain itse ottaa 100 %:n vastuun omasta toiminnastaan ja käyttäytymisestään. Projektipäälliköllä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaisiksi vuorovaikutus, yhteistyön laatu ja projektitiimin jäsenten antama panos projektitiimissä muodostuvat.

 

 

Peili

Sertifioimme valmentajia, kouluttajia ja HR-ammattilaisia Peili-työkalujen käyttöön.

Lisää kommentti

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.