FUJITSU

FUJITSU

Peili-käyttäytymisprofiili on tuonut esimiesvalmennukseen ja esimiestyöhön uudenlaista syvyyttä ja kykyä toimia erilaisten yksilöiden kanssa.

Erilaisuuden ymmärtäminen rakentaa Fujitsusta erinomaista työpaikkaa

Fujitsu on Suomen johtava tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja. Fujitsu huolehtii asiakkaidensa tieto- ja viestintätekniikasta sekä sovellusten tukipalveluista, toiminnasta ja kehittämisestä. Pelkästään sovellusliiketoiminta työllistää Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa. Teknologiatuotteiden valikoima kattaa tietokoneiden koko kirjon kannettavista päätelaitteista konesaliratkaisuihin. Suomessa ja Baltiassa Fujitsu työllistää lähes 2 900 ihmistä. Suomen Fujitsu on osa maailmanlaajuista Fujitsu-ryhmää, jonka osaajaverkostoon kuluu 170 000 työntekijää 100 maassa. Globaali Fujitsu on maailman kolmanneksi suurin ict-palvelutoimittaja.

Fujitsu valittiin vuonna 2012 jo toistamiseen yhdeksi parhaista suurista organisaatiosta Suomen parhaat työpaikat –kilpailussa. Sijoitus on osoitus järjestelmällisestä työstä, jota on tehty useiden vuosien ajan. Fujitsulaiset uskovat, että hyvän työpaikan perusta syntyy työhyvinvoinnista, erinomaisesta johtamisesta ja jokaisen henkilön vastuullisesta toiminnasta. Vastuullisuuteen kuuluvat myös hyvät työyhteisötaidot: aktiivinen ja ratkaisuja hakeva asenne sekä kyky rakentaa luottamusta ja edistää yhteistä hyvinvointia. Erilaisuuden ymmärtäminen ja vahvuuksien hyödyntäminen ovat työyhteisötaitojen ytimessä.

Fujitsussa toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaan hyödyntämällä monipuolisesti Lean-toimintatapaa ja -menetelmiä. Jokainen fujitsulainen osallistuu aktiivisesti oman ja tiiminsä työn kehittämiseen lisäten asiakkaalle tuotettavaa arvoa. Tavoitteena on erinomainen asiakaskokemus.

Peili-käyttäytymisprofiili on Fujitsussa yksi työväline vahvistamassa niin esimiesten kuin muissa rooleissa työskentelevien vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Peili auttaa myös tuomaan jokaisen vahvuudet entistä paremmin esille. Peili-käyttäytymisprofiili on kiinteä osa uusien esimiesten esimiesvalmennusta. Jokainen esimies oppii näin ottamaan ryhmänsä jäsenet huomioon yksilöinä.

Peili-käyttäytymisprofiili on tuonut esimiesvalmennukseen ja esimiestyöhön uudenlaista syvyyttä ja kykyä toimia erilaisten yksilöiden kanssa. Ja koska johtamista tekevät muutkin kuin esimiehet, käyttäytymisprofiilia on tarjottu kehitystyövälineeksi myös muun muassa projektipäälliköille, asiakkaan palvelutiimien työtä johtaville tuotantopäälliköille sekä kehitysprojekteja vetäville kehityspäälliköille.

Peili-käyttäytymisprofiili antaa eväitä myös entistä onnistuneempiin asiakaskohtaamisiin. Ryhmien sisäistä yhteistoimintaa on kehitetty käyttäen käyttäytymisprofiilia osana tiimivalmennusta, niin yksikköjohtoryhmän työskentelyssä kuin tietylle asiakkaalle palvelua tuottavan palvelutiiminkin yhteispelin parantamisessa.

Peili-uutiskirje

Tilaa 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä Peili-uutiskirje.